Tyto podmínky jsou platné od 25.5.2018.

ZÁKLADNí INFORMaCE


 

Správcem vašich osobních údajů je naše společnost

L.W.S., s.r.o.

Drieňová 3

821 01 Bratislava

IČO: 35775521

Odpovědnou osobou za ochranu osobních údajů je Ing. Alexander Wohlstein. V případě, že máte jakékoliv dotazy k použití vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit vaše práva popsané v tomto dokumentu, můžete odpovědnou osobu kontaktovat e-mailem na adrese info@alaindelon.sk nebo písemně na adrese naší společnosti.

 

JAKÉ OSOBNí ÚDAJE sbíráME


 

Pokud si u nás objednáváte zboží či služby, sbíráme zejména údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné. Povinnými údaji jsou pouze ty, bez kterých nevíme vaši objednávku vyřídit, tedy například vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa doručení a samotný předmět objednávky.

Po doručení zboží vám může být zaslán e-mail s žádostí o ohodnocení zakoupeného zboží a našich služeb.

Pokud nás budete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, budeme vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat.

Za účelem zlepšení našich služeb, personalizace a také marketingu využíváme cookies a podobné nástroje. Více informací naleznete v části Cookies.

 

COOKIES


 

Cookies jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení. Mohou uložit jakékoliv informace, např. si zapamatovat, že jste na stránce přihlášen nebo obsah nákupního košíku.

Doba, po kterou jsou tyto soubory uloženy, může být různá. Některé cookies se vymažou hned poté, co zavřete okno prohlížeče, jiné zůstávají ve vašem zařízení uloženy i několik dní nebo měsíců.

NA JAKÉ ÚČELY POUŽÍVáME COOKIES


Technické a funkční cookies: zajišťují správné fungování našeho obchodu (např. Abyste si mohli vytvořit účet, přihlásit se nebo mohly vkládat položky do košíku).

Analytické cookies: pomáhají nám sbírat údaje o návštěvnosti, vyhledáváních a pohybu po naší stránce. Můžeme tak díky nim vylepšovat náš internetový obchod. Údaje v nich jsou anonymizované. Při těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:

Google Analytics

Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Informace o ochraně soukromí   Vyloučit používání cookies

Hotjar

Adresa: Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta

Informace o ochraně soukromí   Vyloučit používání cookies

Crazy Egg

Adresa: Crazy Egg, Inc., 16220 East Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, USA

Informace o ochraně soukromí   Vyloučit používání cookies

 


Marketingové cookies: používáme k tomu, abychom vám na naší stránce věděli zobrazovat obsah, který vás zajímá, a také za účelem zobrazování reklamy na základě vašich zájmů. Také vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, když ji ve vztahu k vám považujeme za relevantní. Při těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:

Google Adwords

Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Informace o ochraně soukromí   Vyloučit používání cookies

Facebook pixel

Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

Informace o ochraně soukromí   Vyloučit používání cookies

Adboost

Adresa: Riešenia spol, s.r.o., Mestská 10, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

Informace o ochraně soukromí   Vyloučit používání cookies 

 

 

JAK MŮŽETE OVLIVNIT, KTERÉ COOKIES BUDEME ZPRACOVÁVAT


Běžné prohlížeče mají nastavení, ve kterých můžete odstranit vybrané cookies nebo dokonce ukládání cookies úplně zakázat. Upozorňujeme ale, že v případě smazání nebo zákazu technických nebo funkčním cookies nemusí některé funkce správně fungovat.

Pro omezení nebo zakázání cookies jednotlivých partnerů můžete použít nimi poskytované nástroje na linkách uvedených v tabulce výše.

 

PRÁVNÍ ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT


Plnění smlouvy: v případě objednání zboží nebo poskytnutí jiných služeb. Jde převážně o fakturační a doručovací adresu nebo kontaktní údaje.

Plnění našich zákonných povinností: při uchování dat o vás a vaší objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory, či provádění rozhodnutí.

Oprávněný zájem: při zlepšování a personalizaci našich služeb a některých marketingových činnostech. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. Proti tomuto zpracování údajů můžete namítat na kontaktních údajích uvedených v části {0}.

Souhlas: při zasílání obchodních sdělení, či při jiných formách marketingu. Každý udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Souhlas můžete spravovat v rámci účtu http://www.alaindelon.sk/prihlasenie nebo nás ohledně vyřazení z příjemců obchodních sdělení můžete kontaktovat.

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ DAT TŘETÍM STRANÁM


 

Při doručení zboží: dopravní společnosti, se kterou spolupracujeme. Jde o adresu doručení a kontaktní údaje, v případě dobírky i částku k úhradě. Dopravce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, které mu předáme, pouze pro účely doručení zboží.

Při externím zpracovávání dat: partnerem, se kterými spolupracujeme. Tito zpracovávají údaje pro nás, na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Naši dodavatelé dodržují všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, aby poskytly osobním údajům požadovanou ochranu.

Při analytických a marketingových službách: partnerům, kteří nám poskytují analytické a reklamní služby. Tito mohou využívat cookies a podobné technologie, aby shromažďovaly údaje o vašich preferencích a využívání naší stránky. Více informací o těchto nástrojích naleznete v části Cookies.

Při právních důvodech: orgánu státní moci nebo jinému oprávněnému orgánu, pokud nám uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje. V případě vymáhání našich práv nebo naší obhajoby mohou být vaše osobní údaje předány jinému subjektu (např. Advokátovi).

 

JAK DLOUHO zpracováváme VAŠE OSOBNí ÚDAJE


 

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb nebo splnění našich povinností, zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

V případě zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu ukládáme údaje, dokud neodpadne důvod jejich zpracování. Obvykle nejvíce po dobu 5 let.

V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, budou vaše osobní obecně zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání daného souhlasu.

 

BEZPEČNOSt OSOBNÍCH DAT


 

Na ochraně vašich osobních údajů nám velmi záleží a pracujeme tvrdě na tom, aby byly vaše osobní údaje v bezpečí. Snažíme se používat takové bezpečnostní, technické a organizační opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení a přijatá opatření pravidelně aktualizujeme. Veškerá komunikace mezi zařízením a naší stránkou je šifrována. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Heslo k uživatelskému účtu ukládáme v hashovaný podobě tak, aby nebylo možné ani v případě získání tohoto údaje nepovolanou osobou možné jej dešifrovat.

 

JAKÉ MÁTE PRÁVA


 

Z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje, vám vyplývají několik práva. V případě, že si uplatníte jakékoliv z uvedených práv, budeme vás o vyřízení žádosti informovat do 30 dnů ode dne jejího doručení k nám.

Pro uplatnění vašich práv nám prosim zašlete e-mailovou zprávu nebo písemnou žádost na kontaktní údaje uvedené v části Základní informace.

 

PRÁVO NA PŘÍSTUP K ÚDAJŮM


Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled osobních údajů, které o vás zpracováváme. Poskytneme vám informace o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly tyto údaje poskytnuty a jak dlouho je budeme uchovávat.

PRÁVO NA přenositelnost DAT


Můžete nás požádat, abychom vám zaslali osobní údaje, které o vás zpracováváme, v stojovo čitelném formátu.

PRÁVO NA OPRAVU


Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, můžete nás požádat o jejich opravu.Opravu údajů ale doporučujeme jednoduše realizovat v rámci účtu.

PRÁVO NA VYMAZÁNÍ (zapomnění)


Můžete nás požádat, abychom údaje o vás vymazali. Vymazání se nedotkne údajů, které musíme ze zákona uchovávat. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce vašich osobních údajů, že jste si uplatnili právo na vymazání a měly by odstranit všechny vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné s ohledem na dostupnou technologii a náklady.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ


Můžete nás požádat o dočasné omezení zpracování v následujících případech:

pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů
pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané nezákonně
pokud již nepotřebujeme vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obranu vašich právních nároků
pokud namítáte zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu
 

Právo na protest
Máte právo namítat zpracovávání vašich osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu (viz. Informace v části Právní základy pro zpracování osobních údajů), z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

PODÁNÍ STÍŽNOSTI
Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je protiprávní, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů Budeme však velmi rádi, pokud budete takové případy řešit nejprve s námi. Kontaktujte nás prosím na kontaktech uvedených v části Základní informace.