Zákaznícky servis

Ako si objednať tovar?

Nakupovanie v našom internetovom obchode je veľmi jednoduché. Stačí, keď budete postupovať podľa týchto pár krokov:

 1. V hlavnom menu kliknite na tlačidlo e-shop. Následne si môžete vybrať kategóriu oblečenia, ktoré si chcete pozrieť.
 2. Kliknite na výrobok, o ktorý máte záujem. Tu máte možnosť prehliadať fotografie výrobku, ktoré si môžete zväčšiť. Taktiež môžete na stránke produktu nájsť jeho popis a zloženie.
 3. Ak sa vám výrobok páči a rozhodli ste sa ho zakúpiť, vyberte si požadovanú veľkosť. Pokiaľ potrebujete s veľkosťou poradiť, stačí kliknúť na tlačidlo „Nepoznáte svoju veľkosť oblečenia?“, kde si pomocou našej veľkostnej tabuľky môžete vybrať tú najvhodnejšiu.
 4. Po výbere vhodnej veľkosti stačí kliknúť na tlačidlo pridať do košíka. Tu môžete prejsť priamo do košíka, prípadne pokračovať v ďalšom nákupe. Ak sa rozhodnete prejsť do košíka neskôr, môžete ho stále nájsť v pravom hornom rohu obrazovky.
 5. Na stránke vášho košíka môžete nájsť sumár vášho nákupu. Ak máte kód zľavového kupónu, zadajte ho, prosím, v tomto kroku. Následne prejdite tlačidlom „Kúpiť produkty v košíku“ na výber dopravy a platbu. Prípadne využite možnosť rezervácie tovaru
 6. V ďalšom kroku si môžete zvoliť spôsob dopravy. Tovar vám radi doručíme kuriérom alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne vo vami vybranej predajni.
 7. Taktiež vám ponúkame na výber rôzne možnosti platby. Môžete si zvoliť platbu na predajni pri osobnom odbere, platbu kartou, dobierku, bezhotovostnú platbu cez internet banking alebo platbu cez systém PayPal.
 8. V ďalšom kroku, prosím, zadajte vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme, aby sme vám mohli doručiť váš tovar.
 9. Ak ste u nás už registrovaný, stačí vyplniť svoje prihlasovacie údaje. Ak nie môžete sa v tomto kroku u nás zaregistrovať, prípadne nakúpiť aj bez registrácie.

 10. V poslednom kroku si, prosím, skontrolujte všetky údaje, či sú zadané správne. Po potvrdení objednávky vám na zadanú e-mailovú adresu pošleme e-mail s detailom vašej objednávky.

 

Doprava

PriPre všetkých našich zákazníkov je poštovné v rámci Slovenskej republiky zadarmo. Môžete si zvoliť dva druhy dopravy:

 

1. Doprava na vami zvolenú adresu.

 

2. Doprava a vyzdvihnutie produktov v ktorejkoľvek z našich predajní.

SPÔSOB PLATBY

V súčasnosti je možné v našom obchode platiť týmito spôsobmi:

 

1. Platobnou kartou.

2. Pomocou služby PayPal.

3. Dobierkou pri preberaní tovaru od pracovníka kuriérskej služby.

4. Platba v predajni pri osobnom odbere.

5. Bezhotovostnou platbou prevodom na účet.

Reklamačný poriadok

Článok I

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

 

Článok II

Miesto uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v reklamačnom oddelení ktorejkoľvek prevádzky predávajúceho s ohľadom na predávaný sortiment.Ak prišlo k zakúpeniu tovaru v internetovom obchode predávajuceho, kupujúci má právo uplatiť reklamáciu v reklamačnom oddelení ktorejkoľvek prevádzky predávajúceho s ohľadom na predávaný sortiment, alebo zaslaním predmetného tovaru poštou na adresu predávajúceho uvedenú vo Všeobecných Obchodných Podmienkach internetového obchodu. Všeobecné Obchodné Podmienky sú prístupne k nahliadnutiu na stránkach internetového obchodu.

Reklamovaný produkt musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

V prípade uznania reklamácie predávajúcim bude zákazníkovi vrátené poštovné.

Ak je v záručnom liste uvedený podnik určený k vykonaniu opravy, ktorý je v mieste prevádzky predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom a spotrebiteľ nemieni od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, uplatní právo na opravu u podniku určeného k vykonaniu opravy. Tým uplatnil právo zo záruky.

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.

 

Článok III

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru, sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

Predávajúci nezodpovedá za vady:pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru, spojené s porušením ochrannej plomby na tovare, spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, cenu, za akú bol tovar zakúpený.

Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec, ktorý reklamáciu vybavoval, príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.

Článok IV
Lehoty na uplatnenie reklamácií


Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky. Ak výrobca (dodávateľ predávajúceho) poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, predávajúci nesmie túto dobu skrátiť, aj keď sa to týka len niektorej súčiastky veci.
Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.
Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.
Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.
Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená:
na ktoré vlastnosti tovaru sa poskytuje dlhšia záručná doba (môžu to byť len niektoré vybrané vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok),

aké plnenie poskytne predávajúci (ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne - môže sa dohodnúť napr. vždy na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezvadný tovar),

aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. pri predĺženej záruke vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri poskytnutej záruke.
Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.
Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:

po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (napr. 1 mesiac od doručenia),

v prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže cca po pol roku (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností príslušnej prevádzky, o čom rozhodne vedúci prevádzky) vec predať, v prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala, v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože predávajúci nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať; vedúci prevádzky môže ponúknuť spotrebiteľovi, že sa mu vyplatí časť sumy, za ktorú sa vec predala, poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.

Článok V
Práva spotrebiteľa


Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku obchodu a marketingu. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.
Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:

 • na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo
 • právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).


Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.
Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.
Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.


Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

Článok VI
Reklamácia použitého a vadného tovaru


Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú vadu ide - táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný tovar.


Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, o ktorých bol kupujúci pri ich predaji informovaný. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

Ako vrátiť tovar

V prípade, že by tovar nespĺňal vaše predstavy poskytujeme možnosť bezplatného vrátenia a výmeny tovaru.

Tovar môžete vrátiť dvoma spôsobmi: 
- V ktorejkoľvek z našich reprezentačných predajní. Ich zoznam nájdete v hlavnom menu pod kolónkou predajne.
- Pomocou nášho kuriéra.


1. Vo vašom balíku sa nachádza krátky formulár na vrátenie alebo výmenu tovaru. Prosíme vás o jeho presné vyplnenie, nakoľko sa tým vrátenie urýchli.2. Tovar, ktorý chcete vrátiť alebo vymeniť, zabaľte naspäť do krabice, v ktorej ste ho obdržali spoločne s vyplneným formulárom. Môžete, samozrejme, použiť aj inú krabicu.3. V balíčku, ktorý ste obdržali, je priložený predvyplnený štítok so spätnou adresou k nám. Prosím, nalepte tento štítok na krabicu.4. Skontaktujete sa s nami telefonicky v pracovných dňoch v čase od 09.00 - 17.00 h na čísle 02/4319 3964 a dohodnite si termín prevzatia balíku.

 

Riešenie sporu online

Radi by sme vás informovali, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@alaindelon.sk

Ako si rezervovať tovar?

Rezervácia je skvelá príležitosť vyskúšať si oblečenie pred tým, než si ho zakúpite bez rizika, že daná veľkosť nebude v predajni k dispozícii.
Stačí, keď budete postupovať podľa týchto krokov, a my vám vami vybraný tovar doručíme do ktorejkoľvek predajne:

 1. Na stránke produktu máte možnosť tovar vložiť do košíka/rezervácie. Po výbere vhodnej veľkosti stačí kliknúť na tlačidlo pridať do košíka/rezervovať. Tu môžete prejsť priamo do košíka, prípadne pokračovať v ďalšom nákupe. Ak sa rozhodnete prejsť do košíka neskôr, môžete ho stále nájsť v pravom hornom rohu obrazovky.
 2. Na stránke vášho košíka môžete nájsť sumár vášho nákupu. Ak máte kód zľavového kupónu, zadajte ho, prosím, v tomto kroku. Následne prejdite cez tlačidlo „Rezervovať zadarmo do predajne" na ďalší krok. 
 3. Ďalej, prosím zadajte vaše kontaktné údaje, aby sme vás mohli po naskladnení rezervácie kontaktovať. V tomto kroku si môžete vybrať predajňu, kam vám vybraný tovar doručíme.
 4. Tlačidlom Potvrdiť a odoslať rezerváciu" vašu rezerváciu potvrdíte. Do 48 hodín, keď bude vaša rezervácia pripravená vo vami zvolenej predajni, vás bude telefonicky kontaktovať náš personál.


Hodnoty značky Alain Delon

Pánska módna značka Alain Delon nesie meno francúzskeho herca s nezameniteľným štýlom. Pre európsky módny trh je symbolom kvalitných materiálov z lokálnej produkcie, slovenského dizajnu a poctivej krajčírskej práce v tých najlepších fabrikách.

 

Ekologické materiály

Materiály

 

Materiály, s ktorými pracujeme pochádzajú zo zodpovedných fabrík berúcich ohľad na životné prostredie. Certifikácie, ktoré tieto materiály majú, zaručujú, že nie sú škodlivé pre ľudí ani životné prostredie. Vďaka eko prístupu sú všetky naše produkty vysoko kvalitné a budú vám robiť radosť dlhé roky.


Lokálna výroba

Lokálna výroba

 

Naše kolekcie sú navrhované slovenským dizajnérom a vytvárajú osobitú súhru francúzskeho štýlu s nadčasovým prevedením. Na kvalite spracovania našich produktov si dávame záležať, a preto dlhé roky spolupracujeme s lokálnymi výrobcami. Len tak dokážeme zaručiť, že každý človek, ktorý naše produkty vyrába, pracuje v priaznivých podmienkach. Vďaka tomu vieme, že za každým z našich modelov je poctivá práca a skutočný príbeh.

Prečítajte si viac zo zákulisia značky Alain Delon.

 

Udržateľná móda

Kvalitné ekologické materiály a poctivé krajčírske remeslo sú zárukou odevov, ktoré s vami prežijú váš životný príbeh.